Smear Testi

Smear testi yaptırmamış gebelerin smear testi alınır. Rahim ağzında enfeksiyon yada anormal
hücre varlığı değerlendirilir. Gebe kalınmadan önce tedavi şansı olur.