Vajinal enfeksiyon nedir? Akıntı nedir?

Vajinanın doğal salgıları vardır. Ve bu ortamı sağlayan mikroorganizmaları vardır.
Bunlara döderline basilleri denir.
Vajina salgı bezleri ve bu basiller vajinanın ıslak olmasını sağlarlar.
Döderline basilleri vajina asiditesini ( ph denir buna ) düşük tutarlar.
Normalde de vajinada az miktarda mantar ve diğer bakteriler olabilir .
Ancak bu iyi basiller enfeksiyon yapacak ajanların çoğalmasını engeller.
Bir şekilde iyi basiller azalırsa zararlı enfeksiyon ajanlarına fırsat doğar.
Ve mantar ( candida) veya bacterial ( bacteriodes vaginalis, trikomoniazis) enfeksiyon gelişir.

Diğer Tetkikler

Ayrıca anne adayında ek hastalık varsa başka tahliller eklenebilir
Şeker hastalığı varsa HbA1c eklenmesi
Anemi varsa ferritin ve B12 eklenmesi
Kalp hastalığı varsa kardioloji konsültasyonu eklenmesi gerekebilir .

Smear Testi

Smear testi yaptırmamış gebelerin smear testi alınır. Rahim ağzında enfeksiyon yada anormal
hücre varlığı değerlendirilir. Gebe kalınmadan önce tedavi şansı olur.

Kan Grubu Tayini

Kan grubunu bilmeyen gebelerde veya şüpheli durumlarda yapılmalı. Kan uyuşmazlığı olduğu
durumda İndirek Coombs testi de istenerek uyuşmazlığın takibi yapılır. Tabi erkeğinde kan
grubunu bilmeliyiz.

İdrar Kültürü

Gebede şikayet olduğunda ve tam idrar tahlilinde enfeksiyon bulgusu olduğunda yapılır. Bakteri
tespit edildiğinde antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre tedavi planlanır. Gebelikte bulgu
vermeden idrar yolları enfeksiyonu olabilir (asemptomatik bakteriüri). Bu yüzden her trimestrde
idrar kültürü yaptırmak gerekir.

Tam İdrar Tahlili

Çok kolay yapılmasına rağmen birçok konuda bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur. Gebeliğin
başından itibaren düzenli olarak her trimestr ve bazen daha sık yapılması gerekir.
Bilirubin, protein, glukoz ve eritrosit (kan hücresi) artışı böbreklerde sorun varlığını gösterir.
Nitrit, lökosit esteraz ve bakteri varlığı enfeksiyon belirtisi olup tedavi planlanmasına yardımcı
olur.
İdrardaki keton seviyesi açlığı gösterir. Bulantı, kusma veya başka bir nedenle yeterli besin
alınamazsa keton yükselir.
İleriki haftalarda preeklampsi ve eklampside idrarda protein artar. Tespit edilmesi hayati önem
tasir.
İdrarın yoğunluğuna bakarak gebenin yeterli sıvı alıp almadığı takip edilir.

Enfeksiyon Tarama Testleri

Toksoplazma, sifiliz, kızamıkçık (rubella), hepatit , CMV ve HIV (aids) için tarama yapılır. Bu
enfeksiyonlar gebelikte geçirildiğinde bebekte sakatlık oluşturabilir. Toksoplazma, rubella
ve CMV için Ig M ve Ig G antikorlarına, sifiliz için VDRL ye bakarak daha önceden annenin bu
enfeksiyonları geçirip geçirmediği araştırılır.
Hepatit ve HIV testleri gebeliğin sonunda da bakılmalı, aktif enfeksiyon varlığında bebeğe
doğum sonrası tedavi planlanır.